רוצים להרגיש רזים בבוקר?
הפחיתו את הכמות שאתם אוכלים בלילה.
החליטו שלא אוכלים אחרי ארוחת הערב שום דבר!
למרות ההנאה שבאכילה מאוחר, זה פוגע בדיאטה! 

 

 
 
 
 
 


 
Tip: The Importance of Body Composition Measurements When Dieting and Training

iStock_000011527822XSmall.jpgDo the numbers on the scale always tell the truth? Why shouldn't we rely only on the numbers of the home scale when exercising and dieting?  When we are in a long period of continuous training, especially training combining strength training and increased muscle mass, the body weight may rise despite the fat percentage going down and feeling more slender. It is important to  understand that muscle tissue weighs three times more than fat tissue! So, you could feel that you are losing weight but the numbers on the scale will remain constant or even rise. In these cases, do not rely on the measurement of weight! Measure the body fat percentages for reliable feedback.
 
Tip: To see the changes in the adipose tissue when training and dieting, measure your body fat percentage at least once a month. That way you will know that you are on the right path of building muscle and reducing fat percentage, even if the number on the scale is not changing much
.

buttom.jpg